دامن فانتزی و دامن دراپه با خانم عمرانی

دامن فانتزی و دامن دراپه با خانم عمرانی

میزان پارچه: یک متر تا یک متر و ده سانتی‌متر

الگو و برش: یک مستطیل به طول قد دامن و به عرض باسن کم شده رسم می‌کنیم. (قد دامن را به دلخواه می‌توان کوتاه یا بلند در نظر گرفت).

روی خط کمر، ۴/۱ کمر کم شده را اندازه زده، cm14-12 پایین می‌آییم و به خط باسن وصل می‌کنیم. از پای دامن cm8به باسن کم شده اضافه می‌کنیم تا پایین دامن کمی فون شود و این مقدار را به cm25-22 پایین‌تر از خط کمر وصل می‌کنیم. برای کش دوزی کمر، cm4 به بالای الگو اضافه می‌کنیم. الگو را از خط کمر تا کرده و سپس پهلو را برش می‌زنیم. (شکل۱) وسط جلو را روی دولای بسته کاغذ گذاشته و یک الگوی جلو کامل در می‌آوریم. برای ایجاد برش فانتزی دامن، در یک طرف الگو دامن از خط کمر cm25-22 پایین آمده و از خط مرکزی پایین دامن، cm5 به طرف پهلو رفته و بصورت هلال بهم وصل می‌کنیم. از بعد از این هلال، برای بلندی والان، روی خط پهلو، cm25 پایین می‌آییم. همچنین cm15 هم از پایین دامن بعد از cm5 بطرف پهلو رفته و یک هلال دیگر رسم می‌کنیم که قسمت پایین این هلال (قسمت هاشور) برش خورده و دور انداخته می‌شود (شکل۲) اکنون برش هلال را از الگو جدا کرده و به ۵ یا ۶ قسمت تقسیم کرده (شکل۳) و این خطوط را از خط هلال پائین طوری قیچی می‌زنیم که روی خط هلال بالا، به یک نقطه وصل باشد و بین آنها آنقدر اوزمان می‌دهیم تا برش هلال حالت نیم دایره بگیرد. قسمت پهلوی آن را روی دولای بسته گذاشته و خط بالای نیم دایره را کاملاً گرد کرده و برش می زنیم، و تکه بزرگ الگو (شکل۲) را روی دولای بازبرش می‌زنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: خطوط پهلوی شکل۲ را در دامن می‌دوزیم. والان را باز کرده، وسط آن را پیدا می‌کنیم و از این نقطه، والان را به پهلوی دامن گذاشته و آن را به برش جلو و پشت دامن وصل می‌کنیم.

در نهایت یک کش به اندازه دور کمر cm-7 تا ۶ آماده کرده و آن را به حالت کشیده، به کمر دامن می‌دوزیم. هم چنین می‌توان با انواع نوارهای تزئینی، برش دامن را تزئین کرد.

دامن دراپه به روش خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: cm150 پارچه با عرض ۱۵۰ (پارچه ریزش‌دار)

الگو و برش: مربع را بصورت ۳ گوش تا کرده (شکل۱)، دولای بسته خط مرکزی جلو و دولای باز، خط مرکزی پشت دامن می‌باشد. مجدداً این دو خط را روی هم تا می‌کنیم (شکل۲) حال گشادی پایین دامن را روی تن شخص بصورت جذب اندازه زده، این میزان را منهای cm8-6 کرده و آن را از پایین مثلث اندازه می‌زنیم بطوری که فاصله دو ضلع مثلث به اندازه گشادی کم شده پایین دامن باشد و دو ضلع مثلث ایجاد شده، باهم برابر باشند. بعد از این علامت، روی چهار لای بسته cm5-3 بالا رفته و مجدداً به گشادی پایین دامن در ضلع روبرو وصل می‌کنیم و یک خط می‌کشیم که در نهایت آن را برش می‌زنیم. بعد از این خط روی ضلع مثلث که دولای باز و دولای بسته رویهم قرار دارد، به اندازه قد دامن بالا رفته، cm10-8 بصورت صاف وارد الگو می‌شویم. مجدداً روی چهار لای بسته به اندازه قد دامن cm+35 تا ۳۰ بالا می‌رویم. از این نقطه، خط‌کش را بصورت عمود روی ضلع مثلث گذاشته و به اندازه cm12 وارد الگو می‌شویم. حال این اندازه را به cm10-8 که صاف وارد الگو شده بودیم، بصورت هلال وصل می‌کنیم بطوری که هر چه پایین‌تر می‌آییم، فاصله هلال از چهارلای بسته بیشتر شود. این خط را با cm1 زاپاس برش می‌زنیم. (شکل۳)

دوخت: ابتدا خط مرکزی پشت را می‌دوزیم. (اگر دامن کمری بود، به اندازه جای زیپ باز می‌گذاریم). خط cm12 عمود را هم می‌دوزیم. از خط وسط پشت و وسط جلو، cm10-8 را رها کرده، مابقی را بصورت پیلی بطرف پهلو در می‌آوریم تا خط هلال به اندازه کمر شود. فقط باید دقت شود تا تعداد پیلی‌های دو طرف با هم برابر باشند و حالت پیلی پشت و جلو، قرینه هم باشند. یک دوخت از روی خط کمر می‌رویم تا پیلی‌ها ثابت شوند. برای درست کردن کمر دامن، یک مستطیل دولا به اندازه دور کمر از قسمتی از پارچه کش می‌آید، آماده کرده و آن را به دامن می‌دوزیم و یک کش به اندازه دور کمر cm-5 از توی آن رد می‌کنیم.

خیاطی ,  آموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلمفیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانیآموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطی خانم عمرانیسیما عمرانی ,

  

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *