شلوار دراپه به روش خانم عمرانی

شلوار دراپه به روش خانم عمرانی

میزان پارچه: دو عرض پارچه (عرض۱۵۰ برای سایز بزرگ، عرض۱۴۰ برای سایز کوچک و عرض۹۰ برای بچگانه)

الگو و برش: برای هر پای شلوار احتیاج به یک مربع  داریم. مربع را بصورت ۳ گوش تا می‌کنیم. دولای بسته، خط پهلو و دولای باز، خط داخل پای شلوار می‌باشد. حال دمپا را روی بدن شخص بصورت جذب اندازه می‌زنیم. آن را از پایین مثلث طوری اندازه می‌زنیم که فاصله دو ضلع مثلث، گشادی دمپای جذب باشد. روی دولای باز، از بعد از این علامت به اندازه قد شلوار بالا می‌رویم و از این نقطه، cm10-8 (8 برای سایز کوچکتر و ۱۰ برای سایز بزرگتر) وارد الگو می‌شویم. برای بلندی فاق شلوار، از قد شلوار به اندازه باسن کم شده پایین آمده و بصورت هلال به cm10-8 بالا وصل می‌کنیم. در گوشه دیگر مثلث، خط کناره دراپه را طوری علامت می‌زنیم که فاصله دو ضلع مثلث، cm20 باشد. حال خطوط الگو را برش زده و ۲ عدد از این الگو آماده می‌کنیم. (این الگو مستقیم روی پارچه کشیده می‌شود.)

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: ابتدا خط داخل پا و سپس هلال فاق شلوار را می‌دوزیم. سپس خط کناره دراپه را دوخته و در آخر، کمر شلوار را از روی پارچه و از خط وسط جلو به طرف پهلو پیلی می‌دهیم تا خط کمر، به اندازه دور باسن شود و یک لیفه به کمر وصل می‌کنیم و از توی آن کش رد می‌شود.

نکته: می‌توان به قسمت بالای شلوار، یک تاب وصل کرد و از این لباس بعنوان لباس شب استفاده کرد.

فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانی , cd اموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانواده , خرید آموزش خیاطی سیما عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی , آموزش خیاطی آسان , کتاب آموزش خیاطی , خیاطی سیما عمرانی ,

 

 

شلوار لاله‌ای با اموزش خیاطی خانم عمرانی

شلوار لاله‌ای با اموزش خیاطی خانم عمرانی

میزان پارچه: ۲ قد شلوار

الگو و برش: یک مستطیل به عرض باسن کم شده (دور باسن-cm15 تا ۱۰، جواب آن تقسیم بر۴) و به طول قد شلوار cm-10 رسم می‌کنیم. (cm10 برای کمر جدا کم می‌کنیم.) برای مشخص کردن خط فاق، باسن کم شده را پایین می‌آییم و خط فاق را می‌کشیم. روی این خط، cm10-7 از مستطیل خارج می‌شویم (برای سایز ۴۰-۳۶ cm7 کافیست ولی از سایز ۴۰ به بالا، cm1 به این عدد اضافه می‌شود) روی خط کمر، از پهلو کمر کم شده (کمر cm-10 و جواب آن تقسیم بر۴) را مشخص کرده و به بلندی فاق، یک خط اریب می‌کشیم. روی این خط، اندازه فاق را بالا رفته و هلال فاق را رسم می‌کنیم. ب این صورت که ابتدا با خط کش بهم وصل کرده، سپس وسط آن را پیدا می‌کنیم، cm2-5/1 وارد شده و هلال می‌کنیم. روی ضلع پایین مستطیل، از پهلو cm35 مشخص کرده و به فاق وصل می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

برای درست کردن حالت لاله‌ای، روی کمر از خط پهلو به اندازه باسن کم شده خارج می‌شویم و تا بلندی فاق، یک خط صاف به پایین می‌کشیم و از اینجا هلال به عرض پایین مستطیل وصل می‌کنیم. ۲ عدد از این برش مورد نیاز است.

دوخت: ابتدا خط داخل پا و سپس هلال فاق پشت و جلو را می‌دوزیم. می‌توان به لبه‌های قسمت پشت تا نصف قسمت جلو، نوار تزئینی بدوزیم. کمر قسمت جلو را به پشت برده تا به درز وسط پشت شلوار برسد و برای اینکه قسمت لاله‌ای، اندازه کمر شود، ۲ عدد پیلی روی خط کمر قسمت لاله‌ای می‌دهیم.

مجدداً کمر قسمت پشت را به جلو آورده و ریو درز وسط جلو می‌گذاریم و قسمت لاله‌ای را پیلی می‌دهیم و یک دوخت از روی خط کمر می‌رویم.

عرض نوار کمر را می‌دوزیم. سپس آن را دولا کرده و به کمر شلوار وصل می‌کنیم و یک کش از داخل آن رد می‌کنیم. می‌توان یک کمر جدا برای قسمت جلو درست کرد و از توی آن سگگ رد کرده و این کمر را از خط پهلو به شلوار وصل کنیم.

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی , dvd آموزش خیاطی خانم عمرانی , اموزش خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده , خرید اینترنتی خانم عمرانی , خیاطی بدون الگو ,  آموزش خیاطی آسان , کتاب خیاطی سیما عمرانی , خیاطی خانم عمرانی ,

 

 

 

شلوار رکابی به روش خانم سیما عمرانی

شلوار رکابی به روش خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: شلوار رکاب جدا: ۱ قد شلوار / شلوار رکاب سرخود: ۱ قد شلوار cm10

الگو و برش: ابتدا یک مستطیل به عرض باسن کم شده و به طول قد شلوار رسم می‌کنیم. از بالا، باسن کم شده cm+2 را پایین آمده و خط فاق را مشخص می‌کنیم. cm7 از خط فاق بیرون می‌رویم، مجدداً از خط فاق cm7 بالا رفته و هلال فاق شلوار را رسم می‌کنیم. از بالا، قد زانو را مشخص کرده و روی این خط، زانو کم شده را علامت می‌زنیم. مچ پای شخص را بصورت جذب اندازه زده و این میزان را روی خط پایین الگو مشخص کرده و این علامت را به خط زانو و به فاق شلوار وصل می‌کنیم. cm3 برای لیفه کش به بالای شلوار اضافه می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

در مدل رکاب جدا روی دولای بسته، یک مستطیل به طول مچ پا و به عرض cm8 آماده می‌کنیم.

در مدل رکاب سرخود، cm10 به قد پای شلوار اضافه می‌کنیم. حالا دمپا را پیدا کرده (خط چین) و الگو را از این قیمت روی هم تا می‌کنیم. از طرف پهلوی شلوار cm2 وارد شده، در قسمت چهارلای بسته، cm10 بالا رفته و هلال به cm2 وصل می‌کنیم و این قسمت را از الگو حذف می‌کنیم.

دوخت رکاب جدا: در هنگان دوخت این مدل، مستطیل آماده شده را فقط به دمپای قسمت جلو می‌دوزیم، زاپاسها را برگردانده و روی آنها یک دوخت می‌رویم. حال خط داخل پای شلوار را یکسره می‌دوزیم. cm2 نیز از پایین شلوار تو گذاشته و چرخ می‌کنیم.

دوخت رکاب سرخود: در هنگام دوخت این مدل، ابتدا خط داخل پا را می‌دوزیم. سپس هلالی را که ایجاد کرده‌ایم، سردوز زده و دو سر آن را بهم می‌دوزیم تا حالت حفره ایجاد شود و خط دوخته شده زیر کفه پا قرار می‌گیرد.

فیلم آموزش خیاطیدی وی دی آموزش خیاطی خانم عمرانیفیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید آموزش خیاطی سیما عمرانیآموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانیآموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطیخیاطی سیما عمرانی ,

شلوار دراپه سند بادی به سبک خانم عمرانی

شلوار دراپه سند بادی به سبک خانم عمرانی

میزان پارچه: cm110 با عرض ۱۵۰

الگو و برش: [پارچه را از طول تا می‌کنیم. مجدداً یک بار دیگر از طول تا می‌کنیم. (یا میتوان وسط عرض پارچه را پیدا کرده و در دو طرف آن، پارچه را دولا کنیم که هر طرف برای یک پای شلوار استفاده می‌شود) یا نهایتاً پارچه را از عرض نصف کرده و برش می‌زنیم و هر تکه آن را برای یک پای شلوار استفاده می‌کنیم.]

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

احتیاج به دو مستطیل روی دولای بسته به طول cm104 و به عرض cm35 داریم که طول آن روی دولای بسته قرار می‌گیرد. از بالا روی عرض متسطیل cm18-17 وارد می‌شویم. هم‌چنین روی دولای باز ضلع روبرو cm12 پایین آمده و این دو علامت را بهم وصل می‌کنیم (از cm12 پایین آمده کمی صاف داخل پارچه شده، سپس هلال به cm17 وصل می‌کنیم). روی دولای باز، قد شلوار را نصف می‌کنیم. در پایین از طرف دولای بسته به اندازه دمپا که cm12-10 است، وارد می‌شویم. مجدداً از پایین روی دولای بسته، قد را بالا می‌رویم که این خط زانو می‌شود.

روی خط زانو از طرف دولای بسته، cm17-16 وارد شده و بصورت هلال به دمپا و به قد وصل می‌کنیم.

برای کمر، ۲ عدد مستطیل به طول کمر کم شده و به عرض cm14 آماده می‌کنیم.

دوخت: بعد از برش، ابتدا خط داخل پای هر طرف را می‌دوزیم. سپس خط فاق هر دو پا را یکسره می‌دوزیم. روی خط هلال بالا، در هر طرف ۳ تا پیلی می‌دهیم که جهت این پیلی‌ها از پشت پارچه به طرف وسط جلو است. این پیلی‌ها را تا حدی می‌دهیم که خط هلال هر طرف به اندازه کمر کم شده بشود. سپس مستطیل کمر را روی این قسمت گذاشته و یک لا به قسمت پیلی خورده می‌دوزیم. در پشت شلوار نیز همین کار را تکرار می‌کنیم. حال خط cm18-17 بالا و عرض مستطیل کمر را یکسره می‌دوزیم. در آخر، عرض مستطیل کمر را تا می‌کنیم و با یک دوخت از روی کمر، کمر شلوار را ثابت می‌کنیم.

 

فیلم های آموزش خیاطی خانم عمرانیخرید سی دی آموزش خیاطیسایت آموزش خیاطی خانم عمرانیخرید اینترنتی خانم عمرانیخیاطی بدون الگو ,  آموزش خیاطی آسانکتاب خیاطی سیما عمرانیخیاطی خانم عمرانی ,

 

شلوار راسته کشی و شلوار پایین کلوش به روش خانم عمرانی

شلوار راسته کشی و شلوار پایین کلوش به روش خانم عمرانی

میزان پارچه: یک قد برای شلوار راسته / یک متر و بیست سانت برای شلوار پائین کلوش

الگو و برش: برای رسم الگوی شلوار راسته، یک مستطیل به طول قد شلوار و به عرض دور باسن کم شده رسم می‌کنیم از وسط عرض این مستطیل، یک خط مستقیم تا پایین می‌کشیم. از بالا، cm30-25 (25 برای سایز کوچکتر و ۳۰ برای سایز بزرگتر) برای بلندی فاق شلوار پایین می‌آییم و یک خط افقی می‌کشیم. روی این خط، در سمت راست الگو، cm5-4 بیرون رفته، همین اندازه را بالا می‌رویم و هلال فاق جلو را رسم می‌کنیم. مجدداً در طرف چپ همین خط، cm8-7 از الگو بیرون رفته، همین اندازه را بالا می‌رویم و هلال فاق پشت شلوار را هم رسم می‌کنیم. برای گودی پشت کمر، روی خط کمر پشت شلوار، cm2 وارد شده و به هلال فاق پشت وصل می‌کنیم و این خط را به اندازه cm4 تا بالا امتداد داده و به خط وسط مستطیل وصل می‌کنیم. در پایین شلوار، از خط وسط،  دمپا را به طرفین رفته و صاف به خط زانو و از خط زانو، بصورت هلال به فاق پشت و جلو وصل می‌کنیم. ۲ عدد از این الگو مورد نیاز است.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

اگر خواستیم پایین شلوار حالت کلوش و مجلسی داشته باشد، باید الگوی شلوار را با قد بالای زانو رسم کنیم و روی خط پایین شلوار،  دور بالای زانو را به طرفین رفته و بصورت هلال به فاق پشت و جلو وصل کنیم. برای کلوش شلوار نیز، برای هر پای شلوار احتیاج به یک مربع داریم که این مربع را از قطر تا می‌کنیم تا به یک مثلث تبدیل شود.

حال اندازه  دور بالای زانو را در حد فاصل بین دو ضلع مثلث پیدا کرده و علامت می‌گذاریم. این علامت را روی دو لای بسته اندازه زده و از زاویه بالا، این اندازه را بصورت کلوش علامت‌گذاری کرده و بهم وصل می‌کنیم و این خط را کنترل می‌کنیم تا به اندازه  دور بالای زانو باشد. از بعد از این اندازه، مابقی قد شلوار را روی دولای باز علامت می‌زنیم. سپس از زاویه بالا تا پایین قد شلوار را اندازه زده و این اندازه را از زاویه بالا بصورت کلوش علامت‌گذاری کرده و بهم وصل می‌کنیم. برای اینکه جلو شلوار حالت لاله‌ای داشته باشد، از پایین روی دولای باز، cm15 به بالا و cm15 به داخل الگو رفته و هلال بهم وصل کرده و برش می‌زنیم.

دوخت: ابتدا هلال فاق جلو و هلال فاق پشت را می‌دوزیم. سپس خط داخل پا را دوخته، شلوار را به روی پارچه بر می‌گردانیم. در قسمت جلوی شلوار، وسط دمپا را پیدا می‌کنیم و از این نقطه، کلوش را به دور تا دور پایین شلوار وصل می‌کنیم. در نهایت کمر شلوار را کش‌دوزی می‌کنیم.

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید , سی دی آموزش خیاطی , آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانواده , خرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی , آموزش خیاطی آسان , کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی , سیما عمرانی ,

 

شلوار راحتی دمپا گشاد با خانم عمرانی

شلوار راحتی دمپا گشاد با خانم عمرانی

میزان پارچه: ۱ قد پارچه‌کشی با عرض ۱۵۰

الگو و برش: این الگو را می‌توان مستقیم روی پارچه پیاده کرد. به همین منظور، پارچه را به صورت چهار لا تا می‌کنیم. (یا اینکه پارچه را از عرض نصف کرده، هر تکه را دولا کرده و برای هر پای شلوار، از یک تکه استفاده می‌کنیم).

مستطیلی به طول قد شلوار – پهنای عرض کمر و به عرض باسن کم شده رسم می‌کنیم. روی خط کمر، از طرف دولای بسته، کمر کم شده را علامت می‌زنیم. برای بلند فاق، باسن کم شده را روی دولای باز پایین می‌آییم و به کمر وصل می‌کنیم. روی خط فاق از دولای باز به اندازه cm12 تا ۷ خارج می‌شویم. (۷ برای سایز ۳۶ و … و ۱۲ برای سایز ۴۶-۴۴). روی خط اریب همین میزان را بالا رفته و هلال فاق را رسم می‌کنیم. (می‌توان این دو نقطه را با خط‌کش بهم وصل کرد، وسط آن را پیدا کرده و به اندازه cm2-5/1 داخل شده و هلال فاق را رسم کنیم) روی ضلع پایین، دمپا (cm35) را مشخص کرده و به فاق وصل می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

برای کمر شلوار، یک مستطیل به طول کمر کم شده و به عرض cm14 رسم می‌کنیم. ابتدا دو عرض مستطیل را بهم دوخته، سپس کمر را از عرض تا می‌کنیم، طوریکه زاپاس خط دوخته شده لای کمر قرار بگیرد و عرض کمر cm7 شود.

دوخت: ابتدا خط داخل پا و سپس هلال فاق را می‌دوزیم. دولایه کمر آماده شده را روی کمر شلوار گذاشته بطوری که نصف کمر آماده شده برای جلو شلوار و نصف آن برای پشت شلوار باشد. در آخر کمر را به حالت کشیده به کمر شلوار سردوز می‌کنیم.

* نکته: می‌توان به جای دوخت بخیه درپارچه‌های کشی، از دوخت زیگزاگ ریز استفاده کرد.

آموزش خیاطی خانم عمرانیسی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی ,  آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانوادهخرید آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی بدون الگوآموزش خیاطی مبتدیکتاب آموزش خیاطی سیما عمرانیخیاطی سیما عمرانی ,

دامن فانتزی و دامن دراپه با خانم عمرانی

دامن فانتزی و دامن دراپه با خانم عمرانی

میزان پارچه: یک متر تا یک متر و ده سانتی‌متر

الگو و برش: یک مستطیل به طول قد دامن و به عرض باسن کم شده رسم می‌کنیم. (قد دامن را به دلخواه می‌توان کوتاه یا بلند در نظر گرفت).

روی خط کمر، ۴/۱ کمر کم شده را اندازه زده، cm14-12 پایین می‌آییم و به خط باسن وصل می‌کنیم. از پای دامن cm8به باسن کم شده اضافه می‌کنیم تا پایین دامن کمی فون شود و این مقدار را به cm25-22 پایین‌تر از خط کمر وصل می‌کنیم. برای کش دوزی کمر، cm4 به بالای الگو اضافه می‌کنیم. الگو را از خط کمر تا کرده و سپس پهلو را برش می‌زنیم. (شکل۱) وسط جلو را روی دولای بسته کاغذ گذاشته و یک الگوی جلو کامل در می‌آوریم. برای ایجاد برش فانتزی دامن، در یک طرف الگو دامن از خط کمر cm25-22 پایین آمده و از خط مرکزی پایین دامن، cm5 به طرف پهلو رفته و بصورت هلال بهم وصل می‌کنیم. از بعد از این هلال، برای بلندی والان، روی خط پهلو، cm25 پایین می‌آییم. همچنین cm15 هم از پایین دامن بعد از cm5 بطرف پهلو رفته و یک هلال دیگر رسم می‌کنیم که قسمت پایین این هلال (قسمت هاشور) برش خورده و دور انداخته می‌شود (شکل۲) اکنون برش هلال را از الگو جدا کرده و به ۵ یا ۶ قسمت تقسیم کرده (شکل۳) و این خطوط را از خط هلال پائین طوری قیچی می‌زنیم که روی خط هلال بالا، به یک نقطه وصل باشد و بین آنها آنقدر اوزمان می‌دهیم تا برش هلال حالت نیم دایره بگیرد. قسمت پهلوی آن را روی دولای بسته گذاشته و خط بالای نیم دایره را کاملاً گرد کرده و برش می زنیم، و تکه بزرگ الگو (شکل۲) را روی دولای بازبرش می‌زنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: خطوط پهلوی شکل۲ را در دامن می‌دوزیم. والان را باز کرده، وسط آن را پیدا می‌کنیم و از این نقطه، والان را به پهلوی دامن گذاشته و آن را به برش جلو و پشت دامن وصل می‌کنیم.

در نهایت یک کش به اندازه دور کمر cm-7 تا ۶ آماده کرده و آن را به حالت کشیده، به کمر دامن می‌دوزیم. هم چنین می‌توان با انواع نوارهای تزئینی، برش دامن را تزئین کرد.

دامن دراپه به روش خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: cm150 پارچه با عرض ۱۵۰ (پارچه ریزش‌دار)

الگو و برش: مربع را بصورت ۳ گوش تا کرده (شکل۱)، دولای بسته خط مرکزی جلو و دولای باز، خط مرکزی پشت دامن می‌باشد. مجدداً این دو خط را روی هم تا می‌کنیم (شکل۲) حال گشادی پایین دامن را روی تن شخص بصورت جذب اندازه زده، این میزان را منهای cm8-6 کرده و آن را از پایین مثلث اندازه می‌زنیم بطوری که فاصله دو ضلع مثلث به اندازه گشادی کم شده پایین دامن باشد و دو ضلع مثلث ایجاد شده، باهم برابر باشند. بعد از این علامت، روی چهار لای بسته cm5-3 بالا رفته و مجدداً به گشادی پایین دامن در ضلع روبرو وصل می‌کنیم و یک خط می‌کشیم که در نهایت آن را برش می‌زنیم. بعد از این خط روی ضلع مثلث که دولای باز و دولای بسته رویهم قرار دارد، به اندازه قد دامن بالا رفته، cm10-8 بصورت صاف وارد الگو می‌شویم. مجدداً روی چهار لای بسته به اندازه قد دامن cm+35 تا ۳۰ بالا می‌رویم. از این نقطه، خط‌کش را بصورت عمود روی ضلع مثلث گذاشته و به اندازه cm12 وارد الگو می‌شویم. حال این اندازه را به cm10-8 که صاف وارد الگو شده بودیم، بصورت هلال وصل می‌کنیم بطوری که هر چه پایین‌تر می‌آییم، فاصله هلال از چهارلای بسته بیشتر شود. این خط را با cm1 زاپاس برش می‌زنیم. (شکل۳)

دوخت: ابتدا خط مرکزی پشت را می‌دوزیم. (اگر دامن کمری بود، به اندازه جای زیپ باز می‌گذاریم). خط cm12 عمود را هم می‌دوزیم. از خط وسط پشت و وسط جلو، cm10-8 را رها کرده، مابقی را بصورت پیلی بطرف پهلو در می‌آوریم تا خط هلال به اندازه کمر شود. فقط باید دقت شود تا تعداد پیلی‌های دو طرف با هم برابر باشند و حالت پیلی پشت و جلو، قرینه هم باشند. یک دوخت از روی خط کمر می‌رویم تا پیلی‌ها ثابت شوند. برای درست کردن کمر دامن، یک مستطیل دولا به اندازه دور کمر از قسمتی از پارچه کش می‌آید، آماده کرده و آن را به دامن می‌دوزیم و یک کش به اندازه دور کمر cm-5 از توی آن رد می‌کنیم.

خیاطی ,  آموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلمفیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانیآموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطی خانم عمرانیسیما عمرانی ,

  

.

دامن فانتزی شماره به سبک خانم سیما عمرانی

دامن فانتزی شماره به سبک خانم سیما عمرانی


میزان پارچه: دو متر و نیم

الگو و برش: از الگوی دامن کش استفاده می‌کنیم (با قد دامن cm75 تا ۶۵) برای ایجاد برش فانتزی، خط پایین دامن را نصف کرده، از این نقطه، cm2 به طرف وسط جلو دامن رفته و علامت می‌گذاریم. در خط پهلوی دامن، از قد دامن، بصورت هلال به علامت پایین دامن وصل می‌کنیم. یکبار دیگر، در خط وسط جلو، از قد، cm10 پایین آمده و دوباره بصورت هلال به علامت پایین دامن وصل می‌کنیم. قسمت هاشور از الگو حذف می‌شود. روی پارچه برای هر دو هلال cm1 زاپاس گذاشته و قیچی می‌کنیم. برای تهیه والان این دامن، باید با متر هر دو خط هلال را جداگانه اندازه بزنیم و از حاصل فرمول استفاده کنیم، به این صورت که اندازه خط هلال را ضربدر ۲ کرده، به عدد ۶ تقسیم می‌کنیم و حاصل را منهای عدد ۵/۰ می‌نماییم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

حاصل فرمول اندازه خط هلال: بعنوان مثال

حال یک مربع به اضلاع cm80-75 را یکبار از طول و یکبار از عرض تا می‌کنیم. از زاویه چهار لا بسته حاصل فرمول را اندازه می‌زنیم، مجدداً از گوشه چهارلا بسته، حاصل فرمول + قد والان را اندازه می‌زنیم. قابل ذکر است قد هر دو والان را، قد والان کوچکتر در نظر می‌گیریم. برای هلال بالا cm1 زاپاس گذاشته و خطوط را قیچی می‌کنیم که یک دایره بدست می‌آید. از طرفی که شعاع دایره کمتر کش می‌آید، این دایره را قیچی می‌زنیم و دایره را باز می‌کنیم.

دوخت: ابتدا خط‌های پهلوی دامن را می‌دوزیم و سپس خط داخلی دایره‌های باز شده را به پایین آن وصل می‌کنیم.

نکته: باید توجه داشت در رسم الگوی دامن، قد دامن را cm20 کمتر در نظر بگیریم.

 

فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلمآموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید آموزش خیاطیآموزش خیاطی بدون الگوآموزش خیاطی مبتدیکتاب خیاطیخانم عمرانی ,

 

  

.

دامن فانتزی برش‌دار با خانم عمرانی

امن فانتزی برش‌دار با خانم عمرانی

میزان پارچه: ۷۰ سانتی‌متر

الگو و برش: مستطیلی به عرض باسن کم شده و به طول cm14-12 (12 برای افراد کوتاه‌تر، ۱۴ برای افراد بلندتر) رسم می‌کنیم (در طراحی و دوخت، کلیه خطوط افقی را عرض و خطوط عمودی را طول می‌نامیم)روی خط کمر، کم شده را محاسبه کرده و به خط باسن وصل می‌کنیم. cm4 برای کش دوزی بالا رفته، از خط کمر تا می‌کنیم و پهلو را یکسره برش می‌زنیم. (شکل۱) این الگو را بصورت جلوی کامل در می‌آوریم. روی خط باسن، را مشخص کرده، از این نقطه cm8 پایین می‌آییم و به پهلوها وصل می‌کنیم. (نقطه۲ شکل۲). خط اریب از پهلو تا این نقطه (خط۲-۱) را اندازه می‌زنیم. این عدد را بعلاوه cm40 الی ۲۵ می‌کنیم و یک مستطیل به عرض این عدد بدست آمده و به طول بقیه قد دامن (cm50 تا ۴۵) روی دولای بسته در می‌آوریم (شکل۳) برای خط اریب دیگر نیز (خط۳-۲) را اندازه زده، بعلاوه cm40 تا ۲۵ کرده و یک مستطیل به عرض این عدد و طول بقیه قد دامن (cm50 تا۴۵) را روی دولای بسته درمی‌آوریم (شکل۴)

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: ابتدا ۲ تکه بالایی دامن را از پهلو بم وصل می‌کنیم (شکل۲ را) سپس هر کدام از مستطیل‌ها را از پهلو تا جلو و از پهلو تا پشت به تکه بالایی وصل می‌کنیم. به طوری که خط ۲-۱ مستطیل به خط ۲-۱ تکه بالایی دوخته شود و میزان اضافه، بصورت آویز باقی می‌ماند. برای مستطیل دیگر نیز این کار را انجام می‌دهیم. روی خط برش می‌توان از انواع نوار تزئینی استفاده کرد.

کمر دامن را نیز کش دوزی می‌کنیم. (این کش فقط نگه دارنده کمر است).

آموزش خیاطی ,  cd اموزش خیاطی خانم عمرانی , سایت آموزش خیاطی خانم عمرانی , خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو , آموزش خیاطی مبتدی , کتاب آموزش خیاطی سیما عمرانی , خیاطی سیما عمرانی ,

انواع دوخت‌ها از نظر خانم سیما عمرانی

انواع دوخت‌ها از نظر خانم سیما عمرانی

دوخت راسته:

دوسخت راسته یا ساده بیشتر برای درزهای لباس استفاده می‌شود و فاصله دوخت با لبه پارچه در تمام طول دوخت باید یکسان باشد.

دوخت دوبله شکسته:

در این دوخت، بعد از دوختِ درز، یک لایه از اضافه درز را به اندازه ۲ تا ۳ میلی‌کتر گذاشته و بقیه را قیچی کرده و اضافه درز دیگر را روی آن تا نموده و چرخ می‌کنیم.

دوخت فرانسوی:

اضافه درز یا زاپاس را از روی پارچه با فاصله نیم سانت از خط اصلی دوخت، چرخ می‌کنیم، ۲ میلی‌متر زاپاس گذاشته و اضافه زاپاس را قیچی می‌زنیم، خط دوخته شده و زاپاس را به پشت کار کشیده و از پشت پارچه از روی خط اصلی دوخت، مجدداً چرخ می‌کنیم، زاپاس کاملاً لای دو درز دوخته شده قرار می‌گیرد.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت دوبله خوابیده:

بعد از دوخت درز و اتوی آن از دو طرف خط دوخت، لبه زاپاس را سردوز می‌کنیم و اضافه درز را به یک سمت خوابانده و از روی آن یک چرخ می‌رویم.

دوخت منحنی:

درز منحنی را با هدایت دست و سرعت کم می‌دوزیم و زاپاس‌های درز منحنی را کلیپ (برش‌های ۷) بزنید.

دوخت زاویه:

همیشه در قسمت زاویه یک تک لایی چسب می‌چسبانیم (در ابعاد ) بعد دوخت را از یک طرف شروع کرده به زاویه که رسیدیم، سوزن فرو رفته دریاچه باقی می‌ماند، پایه را بلند می‌کنیم و پارچه را می‌چرخانیم و دوخت را ادامه می‌دهیم تا کاملاً زاویه درست دوخته شود. بعد زاپاس زاویه را تا۱ تا۲ میل مانده به زاویه، چرت می‌زنیم تا راحت به رو بر گردد.

پاک دوزی:

پاک دوزی برای جلوگیری از ریش شدن زاپاس لباس و تمیز بودن پشت کار می‌باشد. پاک‌دوزی را با روش‌های مختلف می‌توان انجام داد: پاک دوزی با دست – پاک دوزی با چرخ ساده – پاک دوزی با قیچی زیگزاگ – پاک دوزی با زیگزاگ چرخ- پاک دوزی با نوار اریب – پاک دوزی با چرخ اورلوک (سردوز).

دوخت کش:

اندازه کش را با توجه با حالت کشش و ارتجاعی آن، ۱۰تا۲۰ سانتی‌متر کمتر از دور کمر می‌گیریم. کش دوزی را به سه روش می‌توان انجام داد.

۱- به اندازۀ پهنای کش+۱ سانتی‌متر به کمر دامن از بالا برای درست کردن لیفه اضافه می‌کنیم. یک سانت را به داخل تا زده و به اندازه پهنای کش یک لیفه درست می‌کنیم دو سانت از کار را نمی‌دوزیم تا از این حفره، کش را به داخل لیفه بکشیم. (اندازه کش را با توجه به حالت کشش و ارتجاعی آن۱۰تا۲۰ سانتی‌متر کمتر از دور کمر می‌گیریم) بعد از رد کردن کش بوسیله سنجاق قفلی از داخل لیفه: دو سر کش را از حفره لیفه بیرون نگه داشته و روی هم می‌گذاریم و می‌دوزیم. بعد کمر دامن را با دو دست به طرفین می‌کشیم تا کش کاملاً داخل لیفه جا بیافتد.

۲- به اندازه پهنای کش به بالا و کمر دامن پارچه اضافه می‌گذاریم. بعد دو سرکش را (که۱۰تا۲۰ سانتی‌متر از دور کمر کمتر است) روی هم گذاشته و دو بار روی آن را می‌دوزیم. کش را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و در قسمت لیفه روی درز پهلو یک چرخ عمودی روی کش می‌رویم. بعد دو درز پهلو را با دو دست گرفته، می‌کشیم تا کش اندازه نصف کمر شود و با چرخ سردوز یا زیگزاگ لبه لیفه را با لبه کش، سردوز می‌زنیم. به همین ترتیب طرف دیگر کمر را هم با کش سردوز می‌زنیم. بعد لیفه و کش را با هم به پشت دامن برگردانده و روی درز پهلو یک دوخت عمودی روی لیفه و کش می‌رویم.

۳- به اندازه۳ سانت به بالای کمر دامن برای لیفه اضافه می‌گذاریم، یک سانت آن را به پشت تا زده و با دو سانت دیگر یک لیفه۲ سانتی درست کرده و روی آن یک چرخ می‌رویم، فقط قسمتی از کار را نمی‌دوزیم تا یک حفره برای رد کردن کش در لیفه داشته باشیم. دوباره از وسط این لیفه دو سانتی‌متر یک دوخت دیگر با چرخ می‌رویم و درست بالای حفره پائین را دوباره نمی‌دوزیم. حال دو لیفه یک سانتی درست کرده‌ایم که با سنجاق داخل هر دو لیفه را کش یک سانتی که از دور کمر۱۰تا۲۰ سانتی‌متر کمتر باشد، می‌کشیم و دو سر کش را قبل از اینکه کاملاً داخل لیفه بکشیم، روی هم گذاشته می‌دوزیم. بعد با کشش کمر دامن کش را کاملاً داخل لیفه جا می‌اندازیم.

 

دوخت مغزی

۱- از اریب پارچه، مغزی مورد نظر را به عرض دو سانتی‌متر برش می‌زنیم، نورا را از عرض و از روی پارچه تا کرده اتو می‌زنیم. نوار تا خورده و اتو شده را روی پارچه و خط مورد نظر گذاشته طوری که دولای بسته نوار از خطی که روی آن قرار گرفته۲تا۳ میلی‌متر بیرون‌تر باشد و از روی خط مورد نظر یک دوخت روی نوار و لباس می‌رویم. بعد طرف دیگر لباس را روی خط مورد نظر گذاشته و درز را می‌دوزیم. نوار بطور یکسان لای درز قرار می‌گیرد.

۲- برای اینکه مغزی برجسته داشته باشیم مانند دوخت مغزی ساده، (روش«۱») قبل از اینکه نوار مغزی را به روش قبل لای درز قرار دهیم، لای نوار تا خورده، نخ پرک با ضخامت دلخواه قرار می‌دهیم و با پایه زیپ دوزی کاملاً از کنار برجستگی نخ یک دوخت روی نوار می‌رویم بعد مثل روش قبل آن را لای دو درز قرار داده و درز را می‌دوزیم. فقط نکته قابل توجه این است که مغزی برجسته را بهتر است با پایه زیپ دوزی بدوزیم تا کاملاً از کنار برجستگی نوار دوخت انجام شود.

 

فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانیcd اموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانوادهخرید آموزش خیاطی سیما عمرانیآموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانیآموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطیخیاطی سیما عمرانی ,