فیلم آموزش خیاطیکت کلوش بروی لباس مجلسی خانم عمرانی

کت کلوش برای روی لباس مجلسی با سرکار خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: ۶۰/۱ سانت با عرض ۱۵۰ (با پارچه حریرکش یا ریون)
الگو و برش: یک مستطیل به طول cm55 روی دولای بسته (قد شنل) و به عرض cm50 آماده می‌کنیم. برای یقه پشت از زاویه بالا، cm7 روی ضلع بالا وارد شده، از همین زاویه cm2 روی دولای بسته پائین می‌آئیم و هلال یقه پشت را می‌کشیم. برای شیب سرشانه از بالا روی دولای باز انتهای خط cm50، cm10 پایین آمده و به گوشه گردن وصل می‌کنیم و از پایین قد لباس به حالت هلال به شیب سرشانه وصل می‌کنیم (شکل۱).

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

برای برش جلوی کت، از برش پشت استفاده شده است، به اینصورت که از گوشه گردن برش پشت، یک خط صاف به پایین می‌کشیم و وسط پشت را از این خط به زیر تا می‌کنیم. هنگام برش جلوی کت، از لبه پارچه حدود cm40 فاصله گرفته، سپس الگو را روی پارچه قرار می‌دهیم و شیب سرشانه را مانند پشت، تنظیم می‌کنیم. در پایین الگو، از قسمتی که الگو را تا کرده‌ایم، cm30 بیرون رفته و از گوشه گردن طوری خط می‌کشیم که از این cm30 بگذرد و این خط را به اندازه cm30 امتداد می‌دهیم. (اگر خواستیم گره جلوی کت بزرگتر باشد، این خط را بیشتر امتداد می‌دهیم). از انتهای خطی که رسم کرده‌ایم به حالت هلال به شیب سرشانه وصل می‌کنیم. (شکل۲)
دوخت: ابتدا سرشانه‌ها را بهم می‌دوزیم. دور تا دور لبه کت و یقه آن را سر دوز زده و تو می‌گذاریم. سپس از درز دوخت روی دست، به اندازه مچ دست روی هلال پایین آمده و یک بست می‌زنیم.

فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلمآموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید آموزش خیاطیآموزش خیاطی بدون الگوآموزش خیاطی مبتدیکتاب خیاطیخانم عمرانی ,

تونیک پهلو دراپه با خیاطی سیما عمرانی

تونیک پهلو دراپه با خیاطی سیما عمرانی

میزان پارچه: ۱ مترو ۶۰ سانتی‌متر

الگو و برش: پارچه را از قد نصف می‌کنیم (cm80 برای جلو و cm80 برای پشت)، برای الگوی پشت، پارچه را از عرض تا کرده، روی دولای بسته از بالای cm10 پایین آمده و یک خط افقی می‌کشیم. روی این خط از دولای بسته cm7 وارد شده، روی دولای بسته از این خط، cm3 پایین آمده و هلال یقه پشت را رسم می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

روی ضلع بالا از طرف دولای بسته cm45 وارد شده و این نقطه را به گوشه گردن وصل می‌کنیم. از گوشه گردن، قد لباس را حدود cm70 اندازه میزنیم. روی ضلع پایین از طرف دولای بسته به اندازه باسن کم شده وارد شده و یک خط صاف به طول cm10 به طرف بالا می‌کشیم (اگر خواستیم پایین لباس حالت دولایه داشته باشد، قد لباس را cm80 در نظر گرفته و این خط صاف را به طول cm20 به طرف بالا می‌کشیم و بعد از دوخت پهلو، cm10 آن را به داخل تا زده، از پهلو یک دوخت عمودی روی درز پهلو رفته و cm10 پایین دولایه می‌شود). انتهای این خط صاف را با خط‌کش به cm45 روی ضلع بالا وصل می‌کنیم. از همین الگو با بازی یقه cm8 برای الگوی جلو استفاده می‌کنیم.

نکته: اگر متراژ پارچه کم بود، می‌توان cm10 اضافه بالا را در نظر نگرفت.

دوخت: تکه پشت و جلوی تونیک را رویهم گذاشته طوری که روی پارچه به روی پارچه باشد. خط بالای آستین را به اندازه سرشانه (cm10-8) می‌دوزیم، سپس خط پهلو را دوخته و در انتها، دور یقه و پایین لباس را cm1تو گذاشته و چرخ می‌کنیم.

آموزش خیاطی ,  cd اموزش خیاطی خانم عمرانی , سایت آموزش خیاطی خانم عمرانی , خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو , آموزش خیاطی مبتدی , کتاب آموزش خیاطی سیما عمرانی , خیاطی سیما عمرانی ,

یقه برگرد سرخودِ دکلته با آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

یقه برگرد سرخودِ دکلته با آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: یک قد لباس

الگو و برش: پارچه را از عرض چهارلا تا می‌کنیم. روی چهارلای بسته از بالا به اندازه قد بالا تنه (cm42-38) پایین می‌آئیم و خط کمر را مشخص می‌کنیم. قد بالاتنه را نصف کرده تا خط سینه بدست بیاید. روی خط سینه، سینه کم شده را وارد شده و مستقیم به طرف بالا یک خط صاف می‌کشیم. همچنین  کمر کم شده را روی خط کمر مشخص می‌کنیم. از خط کمر cm12 پایین می‌آییم تا خط باسن بدست بیاید و روی آن  باسن کم شده را علامت می‌زنیم و مستقیم به طرف پایین و به انتهای قد لباس، یک خط صاف می‌کشیم. حال خط سینه، کمر و باسن را بهم وصل می‌کنیم. از بالا روی چهارلای بسته به اندازه cm14-12پایین آمده و آن را قیچی می‌زنیم (شکل۱). پارچه را از وسط باز کرده، در دو طرف به اندازه cm7 برای کناره‌های شانه پایین آمده و یک چرت می‌زنیم. از بعد از چرت، بلندی حلقه (cm19-17) را پایین می‌آییم و علامت می‌زنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: پشت و جلوی لباس را روی هم گذاشته و از پایین تا زیر حلقه را می‌دوزیم و لباس را به رو کرده و از روی لباس، cm7 کناره شانه را می‌دوزیم، زاپاس حلقه را تا زده و یک چرخ از روی آن می‌رویم. در نهایت دور تا دور یقه را با انواع نوار تزئینی، تزئین می‌کنیم.

 

فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانی , cd اموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانواده , خرید آموزش خیاطی سیما عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی , آموزش خیاطی آسان , کتاب آموزش خیاطی , خیاطی سیما عمرانی ,

فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی برای تبدیل شال به جلیقه

 

تبدیل شال به جلیقه (جلیقه با شال) با فیلم اموزش خیاطی خانم عمرانی

میزان پارچه: ۵۰ سانتی‌متر با عرض ۱۵۰ و یا یک شال بافته شده آماده

الگو و برش: برای این جلیقه می‌توان از انواع شال‌های کاموایی آماده و یا پارچه‌های کشی سنگین مانند ریون، موهر، حوله‌ای، بوکله، پولیش و… استفاده کنیم.

ابتدا ترکی پارچه را قیچی می‌کنیم. روی عرض پارچه از دو طرف cm13 وارد شده و یک خط می‌کشیم، سپس لبه شال را تا سر این خط، به فاصله cm1 ریش ریش می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۱۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

حال شال را از وسط تا می‌کنیم. از بالا روی دولای بسته، cm10 پایین آمده و یک خط افقی می‌کشیم. بعد از این cm10، به اندازه طول حلقه (cm19-17) پایین آمده و یک خط دیگر می‌کشیم. طول حلقه را پیدا کرده و از این نقطه به اندازه کارور کم شده پشت وارد می‌شویم. از بعد از این اندازه، cm6 دیگر را علامت می‌زنیم. وسط این cm6 را روی خط بالا و خط پایین علامت می‌گذاریم و یک بیضی رسم می‌کنیم که داخل آن با cm1 زاپاس خالی می‌شود.

دوخت: دور حلقه را cm1 تو گذاشته و چرخ می‌کنیم.

می‌توان مقدار اضافه جلوی شال را نصف کرده و از وسط برش بزنیم. بعد از پوشیدن این جلیقه، قسمت پایین را گره می‌زنیم و قسمت بالا بصورت شال روی آن می‌افتد و یا اینکه دو بند ۲۰ سانتی‌متری آماده کرده و آنها را از وسط پشت روی خط پایین بدوزیم و بعد از پوشیدن، این دو بند را گره میزنیم. در نهایت، جلوی جلیقه را با انواع سنگ‌های تزئینی، تزئین می‌کنیم.

 

آموزش خیاطی خانم سیما عمرانیdvd آموزش خیاطی خانم عمرانیاموزش خیاطی خانم عمرانی سیمای خانوادهخرید اینترنتی خانم عمرانیخیاطی بدون الگو ,  آموزش خیاطی آسانکتاب خیاطی سیما عمرانیخیاطی خانم عمرانی ,

بلوز آستین سرخود زیر سینه برش‌دار به سبک خانم عمرانی

بلوز آستین سرخود زیر سینه برش‌دار به سبک خانم عمرانی

میزان پارچه: ۷۵ تا ۱۳۰ سانتیمتر برای بلوز و تونیک. اگر قد لباس را بلندتر بخواهیم (برای پیراهن) میزان پارچه باید بیشتر باشد / ۱۰ سانت پارچه ساده برای یقه.

الگو و برش: برای آستین این مدل احتیاج به دو عدد مستطیل داریم. جهت بدست آوردن طول این مستطیل، از سرشانه تا زیر سینه را اندازه زده، این عدد را ضربدر ۲ کرده (قسمت پشت هم روی آن است) و حاصل را منهای ۵ می‌کنیم. عرض این مستطیل نیز به اندازه قد آستین دلخواه است. (شکل۱)

برای یقه نیز احتیاج به دو عدد مستطیل به عرض cm10 و به طول مستطیل اول داریم (شکل۲)

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

در آخر، روی دولای بسته دور زیر سینه را مشخص کرده، به اندازه قد دلخواه پایین آمده و  دور باسن را مشخص کرده و خط زیر سینه و خط باسن را بهم وصل کرده و برش می‌زنیم. ۲ عدد از این برش مورد نیاز است (شکل۳).

دوخت: ابتدا ۲ تکه یقه را رویهم می‌گذاریم بطوری که روی پارچه به روی پارچه باشد. نصف عرض آن را مشخص کرده و از بالا و پایین به ارتفاع cm15 می‌دوزیم. سپس یقه را به رو برگردانده و هر طرف آن را به طول مستطیل آستین می‌دوزیم. (شکل۴)

آستین را از طول تا زده، حال تکه پایینی لباس را هم از جلو و هم از پشت جداگانه به عرض تکه آستین وصل می‌کنیم. در آخر، خط زیر آستین و پهلو را می‌دوزیم. (شکل۵)

 

 

فیلم آموزش خیاطی , دی وی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی , فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانواده , خرید آموزش خیاطی سیما عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی , آموزش خیاطی آسان , کتاب آموزش خیاطی , خیاطی سیما عمرانی ,

 

 

بلوز یقه دراپه آستین کیمونو همراه با خانم سیما عمرانی

بلوز یقه دراپه آستین کیمونو همراه با خانم سیما عمرانی

(اگر بخواهیم بلوز آستین کیمونو یقه دراپه شود)

میزان پارچه: ۵/۱ متر – ۳۰ سانتی‌متر از رنگ دیگر برای تاپ زیری

الگو و برش: از الگوی بالاتنه کش که آستین کیمونو شده، استفاده می‌کنیم. در کیمونوها برای پشت و جلو لباس از یک الگو استفاده می‌شود. فقط برای پشت، گودی یقه را پر کرده و برش می‌زنیم.

برای دراپه یقه، در قسمت جلوی الگو، گشادی یقه را به دلخواه اندازه زده و از گوشه گردن این اندازه را روی الگو پایین می‌آییم. (شکل۱)

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

حال این خط را طوری قیچی می‌کنیم که در خط پهلو به یک نقطه متصل باشد. پارچه را بصورت اریب تا کرده قسمت پایین الگو را روی دولای بسته گذاشته و قسمت بالایی را آنقدر اوزمان می‌دهیم تا فاصله دولای بسته پارچه تا گوشه گردن، اندازه گشادی یقه دلخواه (در ) شود (شکل۲). از این خط روی دولای بسته cm12-10 بالا رفته و مجدداً به گوشه گردن وصل می‌کنیم. روی این خط cm4 تا ۶ زاپاس گذاشته و این خط را تا زده، cm4 تا ۶ به پشت تا می‌خورد. بعد سرشانه را با زاپاس قیچی زده و حالت سجاف شکل (۲) برش می‌خورد.

چون دراپه این مدل تا کمر است، حتماً باید یک تاپ زیر آن وصل کنیم که این تاپ را از الگوی ساده فقط برای جلو لباس آماده می‌کنیم.

دوخت: یقه تاپ را تمیز دوزی کرده، تاپ را زیر دراپه (قسمت جلو) گذاشته و از سرشانه و پهلو روی زاپاس‌ها یک دوخت می‌رویم، تاپ به بالاتنه یقه دراپه (جلو) وصل می‌شود. بعد پشت لباس را روی جلو گذاشته و خط بالای آستین و پهلو را می‌دوزیم.

آن مقدار را که در بالای گشادی یقه بصورت سجاف اضافه کرده بودیم، به داخل یقه تا کرده و به سرشانه وصل می‌کنیم.

فیلم های آموزش خیاطی خانم عمرانی , خرید سی دی آموزش خیاطی , سایت آموزش خیاطی خانم عمرانیخرید اینترنتی خانم عمرانی , خیاطی بدون الگو ,  آموزش خیاطی آسان , کتاب خیاطی سیما عمرانیخیاطی خانم عمرانی ,

 

بلوز گره‌ای ساده (گره پیچ) به سبک خانم عمرانی

 

بلوز گره‌ای ساده (گره پیچ) به سبک خانم عمرانی

میزان پارچه: یک متر

الگو و برش: از الگوی پایه کش استفاده می‌کنیم. (اگر از الگوی معمولی استفاده کردیم، حتماً دور سینه را کم کنیم) در قسمت جلوی الگو، بین خط سینه و کارور، یک خط می‌کشیم. حال خط سینه، کارور و خط بین آنها را طوری قیچی می‌زنیم که از طرف حلقه به یک نقطه وصل باشند. از طرف دولای بسته پارچه، cm2 فاصله می‌گیریم و یک خط می‌کشیم و تک پایین الگو را صاف روی این خط قرار می‌دهیم و تکه‌های بالا را طوری اوزمان می‌دهیم که فاصله گوشه گردن تا دولای بسته پارچه، به اندازه گشادی یقه در باشد. (گشادی یقه در این مدل نسبت به یقه دراپه بیشتر است) این اندازه برای سایز ۴۶-۴۲ معمولاً ۲۶ است که نسبت به سایزهای بزرگتر یا کوچکتر، این اندازه متغیر است. روی دولای بسته از بالا به اندازه گشادی یقه پایین آمده و علامت می‌زنیم. حال از پایین لباس، دولای بسته پارچه را تا این علامت قیچی می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

دوخت: زاپاس یقه را cm2 تو گذاشته و چرخ می‌کنیم. قسمت جلوی لباس را باز کرده و از بالای دولای بسته خط وسط یقه جلوی لباس را تا جایی که برش زده‌ایم. با چرخ یا با دست یک دوخت می‌رویم و آن را چین‌کش می‌کنیم.

جلو بلوز را روی یک سطح صاف باز کرده، در قسمت پایین لباس، یک طرف بالاتنه جلو را ثابت نگه داشته و طرف دیگر، پائین بالاتنه را بالا برده وحول قسمتی که چین‌کش کرده‌ایم می‌چرخانیم و دوباره سرجای خود قرار می‌گیرد و یک گره یا پیچ جلوی سینه ایجاد می‌شود. حال خط سوط جلو را از پائین تا زیر گره بوجود آمده می‌دوزیم. فقط باید دقت شود که خط دو طرف هفت، هم اندازه باشند. می‌توانیم از داخل، گره یقه را بکشیم و روی تن دو طرف را هم اندازه کنیم. قسمت جلو و پشت بالاتنه را رویهم گذاشته و خطوط پهلو و سرشانه را بهم وصل می‌کنیم.

توجه: باید توجه داشته باشیم که بعد از گره و پیچ، دو طرف جلو به روی پارچه کنار هم قرار می‌گیرد.

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی جدیدسی دی آموزش خیاطیآموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانیآموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطی خانم عمرانیسیما عمرانی ,

تن‌پوش شنل‌دار با آموزش های خانم عمرانی

 

تن‌پوش شنل‌دار با آموزش های خانم عمرانی

میزان پارچه: یک متر و نیم (اگر خواستیم قد تن‌پوش کوتاهتر باشد، به میزان کمتری پارچه احتیاج داریم)

الگو و برش: پارچه را از عرض تا می‌کنیم. روی دولای بسته، cm60-50 برای شنل پایین می‌آییم. (البته میتوان این میزان را کمتر در نظر گرفت تا شنل کوتاهتر شود). بعد از اندازه شنل، cm22 دیگر پایین می‌آییم، وسط آن را پیدا کرده و از این نقطه cm13-12 وارد الگو شده و یک نیم دایره رسم می‌کنیم و آنرا برش می‌زنیم. بعد از ایجاد این نیم دایره، مجدداً cm70-60 برای قد مانتو پایین می‌آییم. (این اندازه برای قد تا بالای زانو می‌باشد). روی ضلع پایین،  دور باسن را از طرف دولای بسته علامت می‌زنیم. روی ضلع بالا  دور زیر سینه را مشخص می‌کنیم.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

همچنین از مرکز نیم دایره دور زیر سینه را وارد الگو شده و به ضلع بالایی و پایینی وصل می‌کنیم.

برای اینکه جلوی شنل حالت گرد داشته باشد، از زاویه دولای باز بالا، cm25 وارد الگو شده، cm2 نیز پایین می‌آییم و گرد بهم وصل می‌کنیم.

اگر خواستیم جلوی تن‌پوش حالت گرد داشته باشد، می‌توانیم از زاویه دولای باز پایین، cm15-10 وارد الگو شده، cm15-10 نیز بالا برویم و گرد بهم وصل کنیم. در انتها، جلوی تن‌پوش را با استفاده از یک سگک تزئین می‌کنیم.

می‌توان به دور تا دور شنل نیز نوار تزئینی بدوزیم و در صورت دلخواه، از یک کمربند جدا برای این تن‌پوش استفاده کنیم.

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی , سی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی ,  آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانواده , خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو , آموزش خیاطی مبتدیکتاب آموزش خیاطی سیما عمرانی , خیاطی سیما عمرانی ,

پوشش روی لباس به سبک خانم عمرانی

پوشش روی لباس به سبک خانم عمرانی

میزان پارچه: ۷۵ تا۱۰۰ سانتیمتر

الگو و برش: احتیاج به یک مستطیل با عرض ۵۵ تا۷۵ سانتیمتر و به طول ۷۵ تا۱۰۰ سانتی‌متر روی دولای بسته داریم. از بالا روی دولای بسته cm14 پایین می‌آییم. مجدداً cm22 دیگر پایین آمده، وسط آن را پیدا می‌کنیم و از این نقطه، cm12 داخل شده و یک نیم دایره رسم می‌کنیم (شکل۱).

این نیم دایره را از روی خط آن برش می‌زنیم. تنها برش این لباس، همین برش است و در نهایت بعد از باز کردن پارچه، شکل (۲) بدست می‌آید و احتیاج به دوخت خاصی ندارد.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

 

حفرۀ بیضی پشت شانه‌ها قرار می‌گیرد، دو دست را به عقب برده و از داخل برش بیضی رد کرده، ۱۴ سانت بالا پشت گردن قرار می‌گیرد، تا زیر کتف باز است و با بلوزی که زیر آن پوشیده شده دستها و پشت شانه‌ها محفوظ می‌شود و جلو لباس را با یک گل سینه به هم رسانده و تزئین می‌کنیم.

 

 

پوشش آستین برای لباس‌های مجلسی با خانم سیما عمرانی

میزان پارچه: یک متر و ۲۰ سانت با عرض cm150 (پارچه کشی باشد)

الگو و برش: یک مستطیل به طول ۱۲۰ و با عرض cm150 آماده می‌کنیم و آن را از وسط طول آن تا می‌کنیم.

مجدداً پارچه را از عرض تا می‌کنیم. از زاویه چهار لای بسته، cm30 پایین آمده، به اندازه cm20-18 وارد الگو شده و با خط کش به زاویه رو به رو پایین وصل می‌کنیم و قسمت اضافه را برش می‌زنیم.

دوخت: پارچه را از وسط باز کرده، تنها دوخت این لباس، دوختن خط‌های اریب است.

خیاطی ,  آموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلم , فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی , آموزش خیاطی آسانکتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی , سیما عمرانی ,

آستین کیمونو برای لباس‌های کشی به سبک خانم عمرانی

آستین کیمونو برای لباس‌های کشی به سبک خانم عمرانی

برای اکثر مدل‌های کش می‌توانیم از آستین کیمونو استفاده کنیم تا لباس سریعتر و راحت‌تر دوخته و آماده شود. برای کلیه لباس‌های آستین کیمونو (آستین سرخود) فقط از یک الگو برای پشت و جلو لباس استفاده می‌کنیم.

فقط گودی یقه جلو را برای بالاتنه پشت پر می‌کنیم و بقیه الگو مانند الگو جلو می باشد تا آستین راحت‌تر روی هم بخوابد و درز بالای آستین و زیر آستین دوخته شود.

مجموعه کامل در ۲۴ دی وی دی + گارانتی محصول + کیفیت بالا با قیمت ۸۵ هزار تومان

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید هر چهار جلد کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی به صورت کامل با قیمت ۱۵۵هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

برای خرید ۴ جلد کتاب خیاطی + ۲۴ حلقه دی وی دی به صورت همزمان با قیمت۲۳۰ هزار تومان بروی دکمه خرید پستی در زیر کلیک نمایید

برای خرید تلفنی با شماره ۰۹۳۶۱۶۳۳۰۱۰ تماس بگیرید.

 

 

از الگوی پایه استفاده می‌کنیم بدین صورت که برخلاف الگوی پایه بالاتنه، سینه و کمر و باسن را برای قسمت جلو و پشت جمع و منها نمی‌کنیم و یک الگو با اندازه‌های آماده می‌کنیم. از گوشه شانه ۱ تا cm5/1 بالا رفته، به گوشه گردن وصل می‌کنیم و همین خط را به بیرون از الگو ادامه داده و از گوشه شانه قد آستین را روی این خط اندازه زده، انتهای قد آستین مچ را اندازه زده بطوری که زاویه قائمه داشته باشیم. در زیر آستین از مچ cm1 بیرون رفته تا زیر آستین نکشد.

در خط پهلو از زیر حلقه، cm4 خطی به بالا کشیده که اگر بازو به خط پهلو نرسید، بتوانیم به بالای حلقه وصل کنیم. خط کش را عمودی طوری قرار می‌دهیم که سرخطکش روی خط بالای آستین قرار بگیرد و بازو را طوری که در بالا زاویه قائمه داشته باشیم به پهلو ختم می‌کنیم.

از مچ به این تقاطع وصل کرده و از این تقاطع cm5 تا ۷ در پهلو پایین آمده و cm5 تا ۷ داخل آستین شده و هلال زیر آستین کیمونو را درست می‌کنیم.

فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانیآموزش خیاطی خانم عمرانی با نمایش فیلمآموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانوادهخرید آموزش خیاطیآموزش خیاطی بدون الگوآموزش خیاطی مبتدیکتاب خیاطیخانم عمرانی ,